Eyelash Tint

$25.00

Eyebrow Tint

$25.00

Eyelash & Brow Tint

$45.00

Eyebrow Wax & Eyebrow Tint

$40.00

Eyelash Tint, Eyebrow Tint & Brow Wax

$65.00

Lash Lift with Tint

$120.00

Brow Wax | Lash Lift | Lash & Brow Tint

$155.00